Konfirmandboken

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Art.nr: 52635636

Konfirmandboken är en bok uppbyggd kring 20 olika teman som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas livsfrågor.
Vem är jag? Vem är Gud? Vad har Gud med mitt liv att göra?
Varje tema rymmer både en text med personligt tilltal och en bibelberättelse. De bibliska berättelserna är återberättade ur olika perspektiv, för att ge nya ingångar och stimulera till samtal och reflektion. I boken finns också faktasidor om kristen tro, kyrkan, Jesus och Bibeln.

Innehållet i de mer faktabetonade avsnitten vill bjuda in till fortsatta samtal om dop och tro, nattvard och gemenskap, livet, döden och hoppet.

Konfirmandboken är formgiven av Lilian Bäckman som 2009 vann Augustpriset för ungdomsboken Skriv om och om igen.
Konfirmandboken vann även Svenska Publishing-Priset 2013 i kategorin läromedel. Med nomineringen: För en lättillgänglig presentation av ett allvarligt ämne med illustrationer och collage väl avstämda för målgruppen.

"Konfirmandbokens tydliga koppling till bibelberättelserna och författarnas fina berättelser är klockren! Och upplägget med texter/ teman varvat med faktarutor skapar en bra variation mellan reflektion och kunskap."

Fredrik Höggren, konfirmandpräst i Engelbrekts församling


 

Liknande titlar