Cristina Grenholm

Cristina Grenholm

Cristina Grenholm är präst och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, tidigare vid Karlstads universitet. Idag är hon kyrkosekreterare och direktor för Sekretariatet för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Titlar av Cristina Grenholm