Ebba Älverbrandt

Ebba Älverbrandt

Ebba Älverbrandt är diakon i en Framtiden Bor Hos Oss-församling i Svenska kyrkan i Malmö och medarbetare i den ideella organisationen Försoningsgruppen. Ebba har egen personlig livserfarenhet av försoningsarbete. Hennes diakonala arbete är främst inriktat på olika former av själavårdande arbete, både på grupp- och samhällsnivå.

Titlar av Ebba Älverbrandt