Ebba Älverbrandt

Ebba Älverbrandt

Ebba Älverbrandt är diakon i Svenska kyrkan och medarbetare i den ideella organisationen Försoningsgruppen. Hon är utbildad i Write Your Self (en traumaorienterad skrivmetod), Reparativ rättvisa och NET (Narrative Exposure Therapy). Ebba arbetar i en Framtiden Bor Hos Oss-församling i Svenska kyrkan Malmö.

Titlar av Ebba Älverbrandt

Liknande titlar