Försoningens väg
provläs
Från 365 kr

Försoningens väg

  • 240 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52638866
  • 1 ex: 389 kr/st
  • 3 ex: 365 kr/st

Försoningens väg beskriver den själavårdande försoningsprocessen och fördjupar med teologiska och diakonala reflektioner förståelsen av försoning och hur vi kan stödja människor med försoningsprocesser. Försoning måste bli konkret och tillämpbar om den ska kunna vara till hjälp i våra liv och den behöver förankras teologiskt, så att man vet varför man gör det man gör. Det diakonala förhållningssättet bygger en tillämpbar grund som utgör en viktig förutsättning för försonande processer.

Försoningens väg innehåller både exempel på livsberättelser och bibelberättelser som använts i arbete med försoning och välbefinnande i församlingar i Svenska kyrkan, i Länsstyrelsernas arbete med nyanlända flyktingar och även inom kriminalvården.

Samtalsunderlag om försoning i fastan och pilgrimsvandring i försoningens fotspår finns också i boken.

”Denna bok är dels vittnesbörd från våra erfarenheter av försoningsarbete genom åren och dels ett led i att göra vår försoningsprocess tillgänglig för församlingsarbete.” Ulrica Fritzson och Ebba Älverbrandt

 

Recensioner

Maria Leijman, programchef för diakonprogrammet, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

”En bok som fyller mig med både tillförsikt och hopp, där en diakonal praktik fördjupas genom författarnas egna möten med människors livsberättelser och bibliska texter och mynnar ut i en metod för fördjupning för både min egen del och tillsammans med andra. Texten fångar djupet i ord som försoning, tillit och betydelsen av ett diakonalt förhållningssätt, att se människan och att våga stå kvar.”Lotta Haettner Sandberg, gestaltterapeut samt präst i Herrestads församling och vid Lilleskogs själavårdsinstitut

"Boken fyller ett hjärtslitande viktigt teologiskt och diakonalt rum för den som ska göra en vandring i försoningens fotspår, där den egna livsberättelsen i mötet med andras livsberättelser omsluts av nådens ovillkorliga omfamning. Du kan med utgångspunkt i boken ta del av försoningsarbetets själavårdande process genom enskild läsning, i en samtalsgrupp eller varför inte i ett konkret försoningsarbete i din församling."

Sofia Camnerin, författare och generalsekreterare Sveriges kristna råd

"Försoning blir konkret. Här gestaltas en lärd, beprövad och reflekterad praktisk teologi. Utgångpunkten tas i de många faktiska försoningsprocesserna vilka varvas med teologisk och filosofisk reflektion. Boken kan så bli en hjälp i både den teologiska reflektionen kring försoning, och i behovet av att se den förverkligad i de egna sammanhangen."

Liknande titlar

Lilla fredsboken

Lotta Fång, Benjamin Ulbricht, Fredrika Gårdfeldt, KG Hammar
Från 209 kr