Göran Larsson

Göran Larsson

Göran Larsson är präst och terapeut. Han har mångårig erfarenhet som personalutbildare och föreläsare och arbetar kontinuerligt i olika rehabiliteringsgrupper för långtidssjukskrivna, bland annat med stressrelaterade diagnoser.

 

Titlar av Göran Larsson

Liknande titlar