Hans-Erik Nordin

Hans-Erik Nordin

Hans-Erik Nordin, teologie doktor, är biskop emeritus i Strängnäs stift. Har tidigare utkommit med böckerna Vidgade perspektiv och Hoppets tecken på Verbum.

Titlar av Hans-Erik Nordin