Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall har arbetat hela yrkeslivet med utvecklingsfrågor och ledarskap i roller som, stiftskonsulent, rektor, förvaltningschef och utbildningsdirektör. Hon är utbildad församlingspedagog i grunden och har en masterexamen i Ledarskap och organisation. I nuläget arbetar Ing-Marie med styrnings- och ledningsfrågor för Växjö stift och coachning av chefer, processledare och ledningsgruppsutvecklare genom eget företag.    

Titlar av Ing-Marie Rundwall