Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall har arbetat hela yrkeslivet med utvecklingsfrågor och ledarskap i roller som stiftskonsulent, rektor, förvaltningschef och utbildningsdirektör. Hon är utbildad församlingspedagog i grunden och har en masterexamen i Ledarskap och organisation. Ing-Marie stöttar och coachar chefer/ledningsgrupper och förtroendevalda med styrnings- och ledningsfrågor inom kommuner, företag och Svenska kyrkan.

Ing-Marie Rundwall är också aktuell som utbildningsledare hos Verbum, läs mer på verbum.se/utbildning

Titlar av Ing-Marie Rundwall

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr

Liknande titlar