Så är det inte hos er
provläs
Från 329 kr

Så är det inte hos er

Erik Sidenvall; Cecilia Wejryd; Joel Halldorf; Sune Fahlgren
  • 240 sidor
  • Utgiven: 2020
  • ISBN/Art.nr: 52638385
  • 1 ex: 360 kr/st
  • 3 ex: 329 kr/st
Vad är egentligen ett gott ledarskap? Kyrkan har en lång tradition av reflektion över ledarskap. Men i vår tid har teologerna varit tysta om detta – vilket riskerar att nya ledarskapsmetoder kolliderar med kyrkors och församlingars självförståelse och uppdrag. 

I den här antologin resonerar åtta forskare teologiskt kring det andliga ledarskapet och vad det innebär att leda i församling och kyrkosamfund. Flera av texterna uppmärksammar hur idéer hämtade från offentlig sektor har påverkat synen på ledarskap i kyrkorna. Andra tar upp hur ledare kan hantera den radikala energin från flankerna, hur innehållet i de vigda tjänsterna har förändrats och vilket ledarskap som behövs för att kyrkorna ska bli en samhällsaktör. Om betydelsen av ett tjänande, teologiskt och tolkande ledarskap – samt vikten av att ge plats för entreprenörskap.

Författarna både problematiserar ledarskapsideal och reflekterar, fördjupar och ger konstruktiva bidrag kring detta. Det är tankeväckande och nödvändig läsning för alla som funderar på ledarskap i församling och kyrkosamfund.

Medverkande: Sofia Camnerin (förord), Thomas Ekstrand, Sune Fahlgren, Johanna Gustafsson-Lundberg, Patrik Hagman, Joel Halldorf, Jonas Ideström, Karin Johannesson, Åsa Nyström (efterord) och Erik Sidenvall.

Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.
Recensioner

Jan-Olof Aggedal, Docent och kontraktsprost, Torna Bara kontrakt

"Som ledare behöver jag ofta reflektera över mitt ledarskap. Som kyrkoherde är jag ledare fast på ett annat sätt än i näringslivet. En del av ledarskapet styrs av organisation, ekonomi, lagar och regler. En del av något annat. Kyrkoherdens andliga ledarskap är ett teologiskt ledarskap grundat i personlig gudsgemenskap med den Gud som kallat till tjänst. Författarna till Så är det inte hos er inbjuder till reflektion över den kyrkliga ledarens andliga ledarskap. En viktig reflektion för varje kyrklig ledare som vill fördjupas och utmanas i sitt ledarskap."

Liknande titlar