Jonas Eek

Jonas Eek

Jonas Eek är präst och teologie doktor i religionspsykologi och flitigt anlitad som föredragshållare. Han har skrivit flera böcker och har tidigare bland annat arbetat som stiftsteolog i Göteborgs stift. Han är idag verksam på Verbum och Kyrkans Tidning.