Kompass framtiden
provläs
Från 195 kr

Kompass framtiden

  • 160 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52638972
  • 1 ex: 228 kr/st
  • 3 ex: 206 kr/st
  • 10 ex: 195 kr/st

Vid köp av Kompass framtiden får du fyra filmer med Jonas Eek!

Ge alla samma förutsättningar att komma igång med dialogen kring er kyrkas kompassriktning! Läs boken och/eller se de fyra filmerna med Jonas Eek som du får på köpet! Fyll i formuläret här för att få tillgång till filmerna.


 

Kyrkans kompass är riktad mot framtiden och medmänniskan. I den här boken ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att tillsammans ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation. 

Boken utgör ett underlag för de kontinuerliga samtal som behöver föras i varje församling, till exempel i arbetet med församlingsinstruktionen. 

I boken tar Jonas Eek ett helhetsgrepp om kyrkans utmaningar och för samman teologiska resonemang med samtidens kyrkodebatt.

Recensioner

Helhetsbetyg 5 = Briljant

Christer Hugo, BTJ-häftet nr 14, 2022

"...en viktig bok för alla som intresserar sig för Svenska kyrkans framtid. För den som är anställd, volontär eller förtroendevald inom den öppna folkkyrkan borde den faktiskt vara obligatorisk läsning...Författaren är en god stilist och finner lätt pregnanta formuleringar som stannar i minnet och ger en extra aha-upplevelse. Eeks humor kryddar likaså framställningen. En upplivande läsning utlovas följaktligen, på flera plan."

Eric Muhl, kyrkoherde i Askims församling

"Kompass Framtiden är en sammanfattande analys av samtid och kyrka för det förändringsarbete många församlingar står i. Med utgångspunkt i de senaste kunskaperna om svenska kyrkans roll och uppgift talar Jonas Eek om behovet av en lyhörd kommunikation för att kunna vara en kyrka som utifrån evangeliet tar dagens utmaningar på allvar. Man skulle kunna säga att Jonas Eek säger ”ni har svaren, jag ställer frågorna.” Blir ett gott stöd i församlingsarbetet för såväl kyrkoherdar, förtroendevalda och medarbetare."

Stina Hagman, Kyrkoherde i Kulla pastorat

"Tonen i Kompass framtiden är angelägen och uppmanar till att återerövra och reflektera över vad det är att vara kyrka i vår tid. Trots att utmaningarna är många lyser hoppet och glädjen över att få vara en del av kyrkans viktiga uppdrag starkt genom hela boken. De relevanta frågorna efter varje kapitel inspirerar till att tillsammans göra jobbet för att ta ut den lokala kompassriktningen. Jag kommer att använda Kompass framtiden i det fortsatta arbetet med både medarbetare och förtroendevalda."

Kekke Waltersson ordförande i kyrkorådet i Brännkyrka församling

”Jonas Eek ringar in några av de, enligt min uppfattning, mest centrala delarna av Svenska kyrkans framtidsutmaningar: öppenheten/tillgängligheten, folkbildningsuppdraget, språket/kommunikationen och det ideella engagemanget. I vår församling står vi just nu inför ett spännande framtidsarbete, bland annat med lokalförsörjningsplan och ny församlingsinstruktion, och jag kommer med glädje ta med denna inspirerande skrift som underlag i detta processarbete.”

Liknande titlar