Katarina Tingström

Katarina Tingström

Katarina Tingström är präst och legitimerad psykoterapeut. Hon har varit verksam i många år som försvarsmaktspräst och polispräst i Region Stockholm och anlitas flitigt för handledar- och föreläsningsuppdrag i Svenska kyrkans stift och församlingar. Hon är också författare till boken “Döden på arbetsplatsen - en handbok för chefer och arbetsledare”. Katarina Tingström är också aktuell med Utbildning i risk- och sårbarhetsanalys, läs mer här.

Titlar av Katarina Tingström

Liknande titlar

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr