Handbok för verksamhetsutveckling
provläs
Från 335 kr
Handbok för verksamhetsutveckling

Handbok för verksamhetsutveckling

  • 120 sidor
  • Utgiven: 2020
  • ISBN/Art.nr: 52637968
  • 1 ex: 361 kr/st
  • 3 ex: 335 kr/st

Digital mall för praktisk användning av U-modellen

Det finns oändligt mycket skrivet inom organisations- och verksamhetsutveckling men ofta saknas perspektiv och tankegångar anpassade för Svenska kyrkan verksamhet.  Därför finns den här handboken. Den vänder sig till dig som arbetar i församling och har någon form av verksamhetsansvar samt till dig som är förtroendevald. Syftet med boken är att erbjuda en strategiskt genomtänkt och sammanhållen modell för verksamhetsutveckling i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. 

Modellen följer en process som innehåller tre delar; kartläggning, inriktning och förändring. I boken beskrivs de olika delarna av modellen närmare, samt hur de kan användas i praktiken. Modellen kan användas både i stora och små pastorat eller församlingar, av både förtroendevalda och personal, såväl i arbetet med att revidera församlingsinstruktionen, inför arbetslags- och terminsplaneringen, som i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner. Processen utgår alltid från den lokala kontexten, likaså målformuleringen. 

Handbok för verksamhetsutveckling

Recensioner

Magnus Östling, kyrkoherde i Lidingö församling

U-modellen som presenteras i boken är användbar i en mångfald av områden inom kyrklig verksamhetsutveckling. Det är en styrka att boken är skriven just för en kyrklig kontext. De många exempel som används gör boken både mer lättläst och lättförståelig och som processledare i skilda sammanhang kommer jag att ha användning av boken.

Agne Arnesson, Vice ordförande stiftsstyrelsen Skara stift, kyrkomötesledamot och kyrkofullmäktige ordförande Floby pastorat

Äntligen - en lättfattlig och systematisk handbok helt inriktad på kyrkligt utvecklings- och förändringsarbete på olika nivåer. Boken svarar utmärkt på hur man tillsammans "bevarar och gläds över det goda men också utvecklar och förändrar på goda grunder".

Liknande titlar