KG Hammar

KG Hammar | © Foto: Mikael M Johansson

KG Hammar är gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet. Tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan. Fredsaktivist och medlem i Klimatalliansen.

Titlar av KG Hammar

Liknande titlar