Fästpunkten
provläs
Från 299 kr

Fästpunkten

  • 192 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639061
  • 1 ex: 323 kr/st
  • 3 ex: 299 kr/st

Vad innebär det när vi i ljuset av kyrkans tro, bekännelse och lära förenas i ett ljudligt Gloria? 

Jan Eckerdal reflekterar i Fästpunkten över Guds ära och härlighet som bärande motiv i en kristen kyrka.

Boken är skriven utifrån en tanke om att Guds ära och härlighet under några decennier varit undertematiserade i Svenska kyrkan, men att det i vår tid skulle vara bra att rekapitulera och vitalisera just dessa motiv ur den kristna traditionen. Det handlar bland annat om att uppmärksamma en sida av det kristna gudsbegreppet som i förstone kan upplevas som svårt, uppfordrande och kärvt, men som just därför kan vara väsentligt att ha tillgång till i ett mänskligt liv som från tid till tid kan beskrivas med just de orden. Att kyrkan har tillgång till sådana teologiska motiv är väsentligt för att den kristna tron ska kunna erbjuda en trovärdig tydning av livets alla skeden.

Jan Eckerdal skriver utifrån utgångspunkten att "liv till Guds ära" utgör den yttersta bestämningen för såväl människan, kyrkan, som hela skapelsen. Denna riktningsgivare ger en del förnyade perspektiv till en samtidsteologi som emellanåt tenderar bli ensidigt människocentrerad. Att re-centrera diskussionen runt tanken om liv till Guds ära ger konsekvenser för ett antal av kyrkans stora frågor: vad kristet liv syftar till och vad mänsklig blomstring består av, vad kyrkan finns till för, och vad som kan känneteckna ett kristet skapelseengagemang i klimatkrisens tid.

Boken består av en introduktion till Guds ära som teologiskt motiv och diskussioner kring motivets existentiella konsekvenser för kristet liv. Mer specifikt berörs också vilken kyrkoteologisk betydelse motivet kan få om det levandegörs i Svenska kyrkan i vår tid.

Den här boken är skriven inför Strängnäs präst- och diakonmöte 2022.
 

Liknande titlar