Lilla fredsboken
provläs
Från 209 kr

Lilla fredsboken

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638941
  • 1 ex: 232 kr/st
  • 3 ex: 209 kr/st

Det finns en stig i Bibeln som blivit allt viktigare för KG Hammar. Tolv scener ur historien visar var den går. Den handlar om efterföljelse. För vad betyder det egentligen idag att vara Jesu efterföljare, att slå följe med honom på fredens väg? Det handlar inte om att förlyfta sig, framhåller han. Det handlar om de små stegen – steg i surdegens och senapskornets anda. De som låter oss få och vara en del av hoppet om att en annan värld är möjlig. I Lilla fredsboken visar han tillsammans med Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht på olika möjligheter till freds- och fridsarbete som finns för vår tid – och våra liv. Här finns också en rad konkreta tips på hur församlingar och andra kristna grupper kan lyfta frågan om fred. 

Benjamin Ulbricht reflekterar över fredens olika dimensioner. Lotta Fång skriver om att finna freden igen i det lilla sammanhanget och Kristina Strand Larsson bidrar med bilder i både färg och svartvitt. Lilla fredsboken innehåller också texter med exempel på aktiviteter som kan få fungera som de små steg som kan utgöra och prägla vandringen på fredens väg.

KG Hammar skriver ”Det finns en rädsla för att allt som rör ”fred” är alltför politiskt, och då ska ju helst en troende människa ligga lågt. Att den samhälleliga omgivningen tänker att kyrkan ska vara opolitisk är en sak. Det finns rimliga historiska skäl för en sådan förståelse. Men att vi kristna gjort detta till en grundbult i vår egen självförståelse är en katastrof för vår tro, åtminstone om vi med tro menar att följa Jesus.” 

”I tolv scener har jag följt en stig som blivit alltmer viktig för mig. Jag är väl medveten om mångfalden och komplexiteten i den bibliska traditionen, men jag erkänner att jag har svårt att inse att det är möjligt att totalt bortse från den läsning som jag gör. Jag vet att många kristna läser på andra sätt, också på sätt som helt tycks bortse från det som de tolv scenerna handlar om. Men vi kommer inte undan. Vi måste göra vägval, välja stigar genom texter och traditioner.” 

”Om jag träder in på dagens arena med viljan och uppdraget att vara en följare till Jesus från Nasaret in på fredens väg, så uppstår genast en smärtsam insikt. Jag måste välja att gå i opposition mot mycket av det som varit en självklar del i kyrkans långa historia, eftersom den i långa stycken varit präglad av kyrkan som imperium, som makt.”

PRESS
"Lilla Fredsboken är en liten bok med stort djup. Boken är en vandring från den starka fredsteologin till det sköra sökandet efter nytt och hållbart liv. På vägen finns många ord och några bilder som tillsammans leder mig som läser till nya insikter och utmaningar." Sven Hillert, Kyrkans Tidning 23/12-21

Recensioner

Kyrkans Tidning 23/12-21

Sven Hillert, präst och teologie doktor

"Med sin stora kunnighet och skärpa, förmåga till analys och eftertanke låter författaren oss följa Jesus på fredens väg genom historien. I skarp kontrast till den filosofi som bygger sin fred på våld och vapen och som försvarar sitt liv med död och förtryck. KG Hammar – lika briljant som alltid."
Sydöstran 29 november 2021

Elisabeth Gerle, forskare, författare och präst

"KG skriver enkelt om svåra ting. Stilen är lätt, hållen i samtalston. Och syftet med Lilla Fredsboken är att uppmuntra grupper och församlingar att läsa tillsammans. Efter varje meditation följer några frågor att samtala kring. Tro är att vilja det Jesus såg som Guds vilja, att verka för fred och rättvisa för hela skapelsen, menar han. Tro blir därför alltid politisk"..."KG, ärkebiskop emeritus, ångrar att han inte tvingade sin kyrka till mer radikala beslut under de år han verkade som ärkebiskop, en ”personlig besvikelse att inte ha gjort skarpare vägval”. Det är lätt att göra uttalanden på internationella och nationell nivå, men sen händer inget...Det handlar istället om att verka för en fred som genom rättvisa förebygger krig. Lilla fredsboken uppmuntrar lokala församlingar att engagera sig i detta. För det är där det måste hända, menar han."

Annika Spalde, författare, fredsaktivist och diakon i Svenska kyrkan

"Lilla fredsboken är en värdefull och användbar resurs för alla som vill reflektera över vad det innebär att följa Jesus. Här finns både teologi, personliga berättelser och konkreta tips. Boken väcker tacksamhet hos mig för författarnas engagemang - tack!"

Sofia Camnerin, författare och generalsekreterare Sveriges kristna råd

”Mycket fin bok. Älskar påminnelsen om var fokus är i den kristna tron och all kunskap om kontexten vid Jesu tid och vad kyrkans kallelse är (vara fredsrörelse). Och bilderna! Och de personliga berättelserna då det personliga är politiskt.”

Liknande titlar