Maria Åkerström

Maria Åkerström | © Foto: Mari Lundmark

Maria Åkerström är kyrkoherde och kontraktsprost i Linköpings stift. Hon har en masterexamen i ledarskap och organisation, samt en ekonomutbildning med inriktning mot verksamhetsstyrning 

 

Titlar av Maria Åkerström