Maria Åkerström

Maria Åkerström | © Foto: Mikael M Johansson

Maria Åkerström är kyrkoherde och kontraktsprost i Linköpings stift. Hon har en masterexamen i religionsvetenskap samt ledarskap och organisation, samt en ekonomutbildning med inriktning mot verksamhetsstyrning.

 

Titlar av Maria Åkerström