Kyrkoherdeuppdraget
provläs
Från 322 kr

Kyrkoherdeuppdraget

  • 176 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639542
  • 1 ex: 347 kr/st
  • 3 ex: 322 kr/st

Är det ett omöjligt uppdrag att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan? 

Kyrkoherden ska ansvara för den dagliga verksamheten och medarbetarna som driver den. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, som samtidigt är hens arbetsgivare. Kyrkoherden ska vara organisatorisk ledare för sin mångfacetterade personalgrupp och andlig herde för sin församling. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar, i ett samhälle som alltmer sällan talar om tro. 

Rapporter om sjukskrivningar och konflikter dominerar ofta debatten. Och det finns lägen då man verkligen måste kliva av och värna om den egna hälsan. Men författarna till denna bok ville erbjuda ett annat narrativ: att det är möjligt och meningsfullt att vara kyrkoherde – på ett hållbart sätt. 

De bad tretton kyrkoherdar att skriva sina personliga berättelser. Varje kyrkoherde har formulerat tre nyckelfaktorer som varit avgörande för dem i sin roll. Biskop Åsa Nyström, med lång erfarenhet av att utbilda kyrkoherdar, reflekterar därefter kring de personliga berättelserna. Boken Kyrkoherdeuppdraget – ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag presenterar också några specialskrivna texter: bibelstudium kring herdeskapet, kyrkoherdeuppdraget i ett historiskt sammanhang, vikten att vårda sig själv och hitta andrum i en hektisk tillvaro. Boken erbjuder också reflektioner kring entreprenörskap och om relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd. 

Bokens redaktörer Peter Andreasson och Maria Åkerström är kyrkoherdar med lång erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap.  
 

Recensioner

Domprost i Lund

Niclas Blåder

"Boken ger på ett mycket lättillgängligt och översiktligt sätt glimtar och reflektioner om kyrkoherdens uppdrag och roll. Temakapitel varvas med kyrkoherdars reflektioner och gång på gång hittar jag tankar att gå vidare med och fördjupa mig i. Det är en bok för den vane kyrkoherden att känna igen sig i och för den som är nyare i sin tjänst att utmanas och inspireras av. Att vara kyrkoherde är inte bara ett viktigt och roligt uppdrag – det är också möjligt."
Stabsjurist, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Per Westberg

"Tretton kyrkoherdar inspirerar oss i kärnfulla artiklar om uppdraget som kyrkoherde...Kyrkoherdeuppdraget är uppbygglig läsning för alla kyrkoherdar. Kyrkorådsledamöter och medarbetare i församlingen får i boken viktiga pusselbitar om rollen som kyrkoherde. Boken lever upp till titeln Kyrkoherdeuppdraget ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag."
Liknande titlar