Ninna Edgardh

Ninna Edgardh | © Foto: David Naylor

Ninna Edgardh är professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap vid Uppsala universitet. Hon är också präst i Svenska kyrkan. I boken väver hon samman resultat från många års forskning med sin praktiska erfarenhet av församlingsliv i nära samspel mellan gudstjänst och diakoni.

Titlar av Ninna Edgardh

Liknande titlar