Kyrkokalendern 2019-2020 Tema: Lärande och undervisning
Från 149 kr

Kyrkokalendern 2019-2020 Tema: Lärande och undervisning

  • 160 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637821
I lager: 2019-09-06
  • 1 ex: 169 kr/st
  • 4 ex: 159 kr/st
  • 26 ex: 149 kr/st

Se hur Täby församling arbetar med Kyrkokalendern!

Kyrkokalendern är en värdefull hjälp till alla som arbetar i församling och deltar i planeringen av gudstjänsten. Kalendern kombinerar kyrkoårets helgdagar med fördjupande texter för en vuxen tro. Årets tema, Lärande och undervisning, tar fasta på tron som ett livslångt lärande, tillsammans med andra och tillsammans med Gud.

I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgen och bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik och beskrivning av kyrkoårets färger och faser.

I Kyrkokalendern finns något för alla:

För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning; val av blommor, altarljus

För textläsaren finns kort introduktion till söndagens texter.

För pedagogen finns kopieringsunderlag för barnens gudstjänst.

För musikerna finns psalmvalslistor.

För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter.

För kyrk- och gudstjänstvärden finns det introduktion till söndagen

Ett studiematerial framtaget av Sensus finns i slutet av boken.

Kyrkokalendern har en tydlig layout som gör innehållet överskådligt med gott om plats för egna anteckningar. Gör kalendern till din egen gudstjänstbok och pedagogiska följeslagare under hela kyrkoåret.

Urval av medverkande skribenter i Kyrkokalendern 2019-2020:

Bo Brander
Sofia Camnerin
Amanda Carlshamre
Gillis Edman
Jonas Eek
Johan Engvall
Bob Hansson
Anders Kompass
Maria Küchen
Thorbjörn Larsson
Martin Modéus
Jonas Person
Lotta Schelin
Lena Sjöstrand
Jennie Wall
Björn Wiman

Liknande titlar