Förvaltning och organisation

Här finner du praktiska böcker som Matrikel, Kyrkoordning eller Kollektbok, så väl som inspirerande material där man kan fördjupas och lära av andra. Tillsammans bildar de verktyg som underlättar uppdraget att vara kyrka. Alla döpta är kallade att vara medarbetare i kyrkan och i det uppdraget har vi olika uppgifter. Någon är förtroendevald, en annan är anställd, en tredje är ideell, en fjärde tillhör kyrkans vigningstjänst som präst eller diakon. Och så vidare. Hur kallelsen än ser ut har Verbum material som underlättar och som gör uppdraget roligare!

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr