Konfirmandpass 13 

Upplevelsevandring - Jesus säger: Jag är

Jesus säger: Jag är

En vandring utifrån de sju texter där Jesus enligt Johannesevangeliet använder orden "Jag är" om sig själv. Det är samma ord som används i Första Mosebok, där som svar på Abrahams fråga till Gud om Guds namn. ”Jag är”- texterna tolkas som ett sätt att betona Jesus unika relation till Gud, att Gud är närvarande i och genom Jesus. Ur boken Upplevelsevandringar.

Vandring - Jesus säger: Jag är (pdf)

 

Vandringens form

Vandringen kan genomföras som en pilgrimsvandring utomhus eller ske inomhus, i ett stort rum t ex en kyrka. Förläggs vandringen utomhus går gruppen tillsammans, ledarna läser alla texter och har materialet med sig.

Inomhus finns alla stationer i samma rum. Där är stationerna markerade med t ex ljusstakar, ljuslyktor eller ballonger. På varje station finns texterna uppsatta, gärna Jag är-texten tillsammans med inbjudan till att göra något på en större lapp och övriga texter för sig. Deltagarna går till stationerna i valfri ordning, i sin egen takt och i vilken omfattning var och en vill. Vandringen genomförs till största del i tystnad, som meditativ vandring i tystnadens gemenskap. Den kan avslutas med välsignelsen eller med enkelt nattvardsfirande.

Ledare

Vandringen kräver två ledare, gärna fler, beroende på hur station 7 utformas.

Att tänka på

Vandringen kan genomföras såväl i ett litet sammanhang (10-20 personer) som med en större grupp (100-150 personer). Stationerna är numrerade nedan. Inomhus kan var och en gå i valfri ordning. Under vandringen spelas meditativ musik.

Vid varje station kan det finnas foto/bilder med anknytning till stationen. Bilder kan exempelvis hämtas från pixabay.som.

Vandringen kan avslutas med välsignelsen eller med mässa. Vid en i förväg aviserad signal (t ex en sång) samlas alla vid bordet/altaret. Under sång/musik hämtas nattvardsgåvorna från de två stationerna där de är placerade.

Litteratur

Bibeln, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, Tillägg till Kyrkohandboken, III-IV, Mitt i församlingen 1993:4, Den svenska psalmboken

 


Ur boken Upplevelsevandringar av Lena Petersson Maria Johnsson och Charlotta Rosman Nissen.