Konfirmandundervisning på distans

Under tiden då ordinarie konfirmandträffar ofta ställs in har vi förslag på hur man ändå kan ha konfirmandträffar online. Att läsa och tillsammans fundera över Bibeln funkar även online.  

Att som konfirmandgrupp läsa och tillsammans fundera över Bibeln går bra, även på distans. Här finns konfirmandpass med filmer, förslag på bibeltexter och samtalsfrågor. Fler lektioner kommer!

Lektion 1

Bibeln rymmer själva poängen – en kyrkohistorisk film och ett bibelstudium

Sola Scriptura: Poängen

Bibeln är grunden i kristen tro, alldeles särskilt i en luthersk kyrka som Svenska kyrkan. Martin Luther är munken som fick nya perspektiv när han lämnade klostret och fann Gud i vardagens liv. Han började tala om tron i andra bilder.

I den här kyrkohistoriska filmen besöker vi slottet Wartburg där Luther översatte Nya testamentet till folkets språk.

Upplägg:

1. Se filmen (11 min)

 

2. Slå upp och läs bibelställena

 • Rom 1:16–17 om den reformatoriska upptäckten
 • Matt 28:20 om Jesus faktiska närvaro

 

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

 • För Martin Luther var Bibeln det viktigaste sättet att få kunskap om Gud. och viktigast av allt var budskapet att Gud blivit människa i Jesus. I filmen berättas att Luther tyckte Jesus var Bibelns stjärna och kärna – vad menade han med det?
 • Luther hade ofta ångest och oro för att inte duga eller lyckas. I vilka situationer kan du känna igen dig i sådan ångest?
 • Luther såg Bibeln som Guds livmoder – hur menade han?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

 • Här kan man göra på olika sätt:
  • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
  • gruppchat om frågorna- väljs denna metod max 5 konfirmander per grupp.
  • enskild reflektion, tex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.

 

Lektion 2 

Stilla veckan i Jesus fotspår – en bibelfilm och ett bibelstudium

Det femte evangeliet: I Jesus fotspår

Påsken är kyrkans viktigaste högtid. Det är då vi följer Jesus väg, in i Jerusalem mot lidande och död men också uppståndelse. När en människa döps knyts hennes liv till dopets berättelse och budskap.

Filmen Det femte evangeliet: I Jesus fotspår fångar hela stilla veckan. Vi går vandringen ned från Olivberget och in i Jerusalem. På så sätt kommer vi nära påskens händelser, men också nära vårt eget dop. Att vara döpt är att vandra i Jesus fotspår och möta honom i bön och nattvard  Vi vandrar i Jesu fotspår men han är också med och bär oss i och genom vår vandring, det bjuds vi in att upptäcka i dopet. 
 

Upplägg:

1. Se filmen

 

2. Slå upp och läs bibelställena (några eller alla)

 • Luk 19:28–40
 • Luk 19:41–44
 • Matt 23:37–39
 • Luk 22:39–46
 • Luk 22:54–23:25
 • Matt 26:17–29
 • Matt 27:32–44
 • Mark 15:21–32
 • Mark 15:42–47
 • Mark 16:1–8

 

 

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

 • Återberätta med egna ord vad som hände under den stilla veckan och påsken.
 • I Getsemane bad Jesus till Gud: ”Låt din vilja ske”. Det är samma bön som vi ber i Vår fader. Vilka skillnader kan finnas mellan vår vilja och Guds vilja? 
 • De flesta är överens om hur Jesus dog, men berättelserna går isär vad som hände sedan Vad tror du hände med Jesus efter hans död? Varför var graven tom?
 • På vilka sätt kan våra liv bli enklare av påskens berättelse?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 

 • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
 • gruppchat om frågorna
 • enskild reflektiontex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande. 

Lektion 3

Påsken berättar om kärleken som övervinner allt – ett pass med Frälsarkransen och Bibeln

Kärleken övervinner allt

Nu närmar vi oss påsken. Påsken är en berättelse om passion, vänskap, svek, lidande och död. Men också om hopp, nystart och till och med uppståndelse från de döda. Det är berättelsen om hur kärleken övervinner allt – till och med döden. 

Frälsarkransen är en livboj för många. Vid den kan man hänga upp mycket av sin oro och sina bekymmer. Men också sin tro, sitt hopp och sin kärlek. När påsken nu närmar sig stannar vi upp inför att kransen har två röda pärlor för kärlek: en för kärlekens gåva att ta emot; en för kärlekens ansvar att ge vidare.
 

Frälsarkransen med kärlekspärlor i fokus | © Foto: Karin Hultcrantz Lindberg

Upplägg:

1. Läs uppslaget på s 14-15

Läs uppslaget i Livet i Bibeln i livet, konfirmandboken i Bibeln, konfirmand eller ladda ned uppslaget som pdf.

 

2. Slå upp alla bibelställen och läs dessa

3. Svara på frågorna (s 15)

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 

 • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
 • gruppchat om frågorna enskild reflektion

Lektion 4

Påsken berättar om kärleken som övervinner allt – ett pass med Frälsarkransen och Bibeln

Kärleken övervinner allt

Nu närmar vi oss påsken. Påsken är en berättelse om passion, vänskap, svek, lidande och död. Men också om hopp, nystart och till och med uppståndelse från de döda. Det är berättelsen om hur kärleken övervinner allt – till och med döden. 

Frälsarkransen är en livboj för många. Vid den kan man hänga upp mycket av sin oro och sina bekymmer. Men också sin tro, sitt hopp och sin kärlek. När påsken nu närmar sig stannar vi upp inför att kransen har två röda pärlor för kärlek: en för kärlekens gåva att ta emot; en för kärlekens ansvar att ge vidare.
 

Frälsarkransen och Bibeln konfirmand | © Foto: Mikael M Johansson

Upplägg:

1. Läs uppslaget på s 16-17

Läs uppslaget i Livet i Bibeln i livet, konfirmandboken i Bibeln, konfirmand eller ladda ned uppslaget som pdf.

 

2. Slå upp alla bibelställen och läs dessa

3. Svara på frågorna (s 17)

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 

 • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
 • gruppchat om frågorna enskild reflektion

Lektion 5

Påsken berättar om kärlek och vänskap – en bibelfilm och ett bibelstudium

Vänskap och kärlek är två sidor av samma mynt

I den här bibelfilmen besöker vi stranden vid Galileiska sjön (som också kallas Tiberiassjön) med tre års mellanrum. Här startade vänskapen mellan Jesus och lärjungarna. Och här fortsätter den – mot alla odds – efter den första påsken.

Upplägg:

1. Se filmen

 

2. Slå upp och läs bibelställena

 • Matt 4:18-22
 • Joh 21:1-14

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

 • Vad tror du att du skulle ha svarat om Jesus kom till dig och sa: ”Följ mig!”? Motivera ditt svar.
 • Vem/Vilka följer du i ditt liv?
 • Vad är det att vara en människofiskare?
 • I filmen beskrivs nattvarden som en måltid med Jesus, ett tecken på vänskap med Gud – hur tänker du kring kyrkans nattvard?

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

 • Här kan man göra på olika sätt:
 • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
 • gruppchat om frågorna
 • enskild reflektion