Livsfrågor

Här hittar du böcker om livets stora frågor. De vill locka till inspiration och fördjupning och passar både i den enskilda fördjupningen och i studiegrupper som vuxenkatekumenat eller vuxenväg till tro. Att läsa är att växa och att bli indragen i andras samtal och sammanhang. Ibland vet vi vad vi behöver och andra gånger vill vi bli överraskade av en författare vi inte känner till, av nya platser eller av andra sätt att se på det bekanta. Böcker om livsfrågor kan vara dopundervisning för vuxna.