Pilgrim

Vi är alla pilgrimer. Gud följer oss på vår livsväg och tron förändras längs med den. Man kan vara pilgrim i bokstavlig mening och vandra i geografin – kanske i det heliga landet, i Luthers fotspår eller i närmiljön. Eller så är man pilgrim vars vandring är en inre resa i bön och andakt. Här hittar du böckerna för alla typer av pilgrimer och inspiration inför kommande vandringar.

Det löser sig genom att gå - Solvitur ambulando

Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Pär Friberg, pilgrim och präst i Svenska kyrkan, är en av författarna till boken och...

Läs artikeln

Den skandinaviske pilgrimens frontman

Som barn var han blyg och tyst som en mus. Med berättelsen om den barmhärtige samariern fick pilgrimsprästen Hans-Erik Lindströms liv en ny riktning. I stället för...

Läs artikeln

Börja med Upplevelsevandringar

Gränsen mellan pilgrimsvandring och upplevelsevandring är flytande. För dig som är nyfiken på Upplevelsevandringar som metod finns en vandring att ta del av: "Jesus säger: Jag är".

Läs mer

Aktuella titlar