Pilgrim

Vi är alla pilgrimer. Gud följer oss på vår livsväg och tron förändras längs med den. Man kan vara pilgrim i bokstavlig mening och vandra i geografin – kanske i det heliga landet, i Luthers fotspår eller i närmiljön. Eller så är man pilgrim vars vandring är en inre resa i bön och andakt. Här hittar du böckerna för alla typer av pilgrimer och inspiration inför kommande vandringar.

Ord för vandrare
Ny

Ord för vandrare

Hans-Erik Lindström
Tredje upplaga med nya meditationer.
Från 195 kr

Var Dags Bön

Jerker Schmidt, Elisabeth Karlsson, Christofer Rogestedt
Från 179 kr