Pilgrim

Här hittar du våra pilgrimsböcker. Pilgrimstemat har vuxit sig starkt de senaste åren. Att se livet och tron som en vandring och att inse att varje människa är på väg. Vi är alla pilgrimer. Gud följer oss på vår livsväg och tron förändras längs med den. Man kan vara pilgrim i bokstavlig mening och vandra i geografin – kanske i det heliga landet, i Luthers fotspår eller i närmiljön. Eller så är man pilgrim vars vandring är en inre resa i bön och andakt.

Pilgrimsvandring