Gud och det utvalda folket

  • 240 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638989
Gud och det utvalda folket är en introduktionsbok med fokus på historiska, litterära och teologiska frågeställningar i relation till Gamla testamentets enskilda böcker och deras tillkomst. Boken ger en bakgrund till Israels historia, geografi och samhälle och de enskilda bibelböckerna presenteras var för sig. Läsaren får en religionshistorisk bakgrund och en genomgång av de olika metoder som används inom den bibelvetenskapliga forskningen. Avslutningsvis följer en presentation av hur Gamla testamentets texter tolkas i vår samtid. Boken vänder sig främst till teologistuderande, präster och pastorer. Detta är en reviderad upplaga där uppgifter har uppdaterats och aktualiserats utifrån dagens forskningsläge. 


Författare: 
LarsOlov Eriksson, teol dr, docent, lektor emeritus i exegetisk teologi
Åke Viberg, teol dr, docent, lektor i exegetisk teologi med inriktning på Gamla testamentet
Blaženka Scheuer, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentet
Göran Eidevall, TD, prof. i Gamla testamentets exegetik
Josef Forsling, teol dr, lektor i Bibelvetenskap med inriktning på Gamla testamentet
Lina Sjöberg, teol dr, högskolelektor vid  institutionen  för genus, kultur och historia vid Södertörns högskola
Mikael Larsson, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik
Stig Norin, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Staffan Olofsson, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Dag Oredsson, teol dr i Gamla testamentets exegetik
Sten Hidal, teol dr, professor emeritus  i  bibelvetenskap

Liknande titlar