Åke Viberg

Åke Viberg

Åke Viberg f. 1958, är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds Universitet, på en avhandling om Juridiska symbolhandlingar i Gamla testamentet. Viberg arbetar som högskolelektor och docent vid Teologiska Högskolan Stockholm i Exegetisk teologi, Gamla testamentet.

Titlar av Åke Viberg

Liknande titlar