Hoppets dynamik
provläs
Från 352 kr

Hoppets dynamik

  • 320 sidor
  • Utgiven: 2020
  • ISBN/Art.nr: 52638309
  • 1 ex: 439 kr/st
  • 3 ex: 352 kr/st

Hoppets dynamik tar upp vår tids rädslor och längtan efter hopp. Var uppstår framtidshopp bland människor? I boken utforskar Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Varje människa utvecklas genom fyra dynamiska och med varandra sammanhängande kärleksrelationer - till andra människor, till Gud, till natur och universum, och till det egna jaget. I detta dynamiska nätverk blomstrar hoppet. Hopp är relationellt. Ingen människa kan hoppas bara för sig själv. Genuint hopp kräver gemenskap, solidaritet och respekt för varandra och för omvärlden.

Hoppet är en kärleksgåva som inbjuder till en framtid inom Guds stora skapelse- och försoningsprojekt. Jeanrond undersöker därför inte bara individuella framtidsföreställningar kring döden, dom, himmel och helvete, utan även politiska, ekologiska, emancipatoriska och religiösa aspekter av kristen praxis i vår värld. Hoppet förändrar vår tillvaro redan här och nu. 

 

Översättning: Are Norrhava 

Hoppets dynamik är den andra boken i en serie som diskuterar de teologiska dygderna. Den första, Kärlekens teologi gavs ut på Verbum 2010. 

PRESS

"Nio digra kapitel indelade i åtskilliga kortare avsnitt underlättar läsningen något, men boken kräver en uthållig, kunnig och van läsare, som får sin belöning i ett mångsidigt och mycket intressant innehåll. En omfattande notapparat, en diger litteraturlista, jämte sak- och personregister, avslutar." Helhetsbetyg: 4. Birgitta Carlquist, BTJ-häftet nr 20, 2020

Liknande titlar