Gud såg att det var gott
provläs
Från 173 kr

Gud såg att det var gott

  • 128 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639528
  • 1 ex: 192 kr/st
  • 3 ex: 173 kr/st

Jorden lider av allt högre feber. Klimatnöden utmanar i grunden människans sätt att leva. Det ljuvliga blågröna jordklotet dignar under trycket av människan.

Vad gör jag, vad gör du, vad gör vi?  Vad kallar Gud människan till - som enskilda, som kyrka, som mänsklighet?

Bokens författare Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift, ställer utmanande frågor och söker efter svar. Livfullt beskriver han sju nycklar som kan hjälpa oss att hitta nya förhållningssätt för att leva mer hållbart. 
De sju avsnitten är:

•    Ta skuld, sorg och vrede på allvar
•    Väck förundran och fascination
•    Odla tacksamhet och förnöjsamhet
•    Återupptäck och återerövra "vi"
•    Bli älskad och älska
•    Måla nya bilder av det goda livet
•    Vila

Det är sju nycklar för människans skull, för medvarelsers skull, ja för hela skapelsens skull. Boken är född ur hopp och trotsig glädje och kommer ur övertygelsen att förändring är möjlig.

Boken Gud såg att det var gott - Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid är skriven till alla med engagemang för vår planet. Den passar bra både för enskild läsning men också för samtal i grupp, t ex ett arbetslag.

Illustratören Lena Sjöberg har gjort bilderna i boken.

Recensioner

BTJ-häftet nr 14, 2023

Håkan Stenow

"Med engagemang och iver skriver biskop Holmberg om att vara kyrka och människa i klimatnödens tid. Han vill, och kommer säkert att kunna, inspirera såväl engagerade i kyrkan som människor av annan tro och övertygelse, till samtal, fördjupning och handling. Helhetsbetyg: 4."
Kyrkans Tidning 20 - 2023

Jan Eckerdal

"Bokens styrka ligger inte minst i att den balanserar somligt som kan skapa onödiga teologiska låsningar i en klimatengagerad kyrka. Ett exempel är människans plats i skapelsen...Det uttalade målet är att bidra till samtal, fördjupning och handling. Boken har potential att stimulera till alla tre."

Biskop Åsa Nyström, Luleå stift

"Biskop Andreas ger oss en tydlig teologisk grund för att klimatarbetet för global hållbarhet är absolut nödvändigt. Gud kallar oss att omvända oss till ett liv i samklang med sin skapelse. Särskilt glad är jag över den förankring i bibeltexter som han inleder boken med. Den kommer att vara en god hjälp för många av oss, vare sig vi behöver förankra vår egen hållning eller har i uppgift att förkunna i församlingen."

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

"Det är en vacker, realistisk och djup bok om varför klimatnöd är en självklar fråga för kyrkan, och för hela världen. Jag gläds över alla påminnelser om djurens plats i bibeln, de små fåglarna och bergen som vittnen, att det är en stjärna som visar vägen till Jesusbarnet. Jag har saknat en sådan här bok, som så självklart visar att klimatnödläget hör samman med kristen tro, teologin, tillika gudstjänsten och de ordningar vi gestaltar. Bibelberättelserna ges nya dimensioner. Det är också en bok som tydligt vänder sig till alla, även de utan en artikulerad tro, och hjälper oss att arbeta tillsammans, måla nya bilder, påminna varandra om både handling och vila, stillhet, förtröstan och kärlek."

Pär Friberg, Kyrkoherde Daga församling

"Biskop Andreas Holmberg skriver personligt och insiktsfullt för att visa på vägar framåt i en tid då många människor resignerar. Drivkraften till ett liv på skapelsens villkor hämtar Andreas Holmberg ur tron på livets Gud och en längtan efter ett liv som stärker vår samhörighet. Gud älskar hela sin skapelse – djur, natur och människor – och människan är kallad att älska det Gud älskar."

Liknande titlar