Svenska kyrkans bekännelseskrifter

  • 776 sidor
  • Utgiven: 2005
  • ISBN/Art.nr: 52647271

I Svenska kyrkans bekännelseskrifter  samlas Luthers lilla och stora katekes, trosbekännelserna, Den augsburgska bekännelsen, Konkordieformeln och andra bekännelseskrifter som format Svenska kyrkan.

Liknande titlar