Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt är forskningschef vid Kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. År 2006 disputerade hon i religionsvetenskap vid Karlstads universitet med avhandlingen Kallelse och kön. Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser.

Titlar av Cecilia Nahnfeldt