Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hennes forskningsområden omfattar luthersk teologi, migration, genusvetenskap med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, samt social och idéburen innovation. Hon disputerade 2006, vid Karlstads universitet med avhandlingen Kallelse och kön. Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser. Kallelse är ett teologiskt begrepp som finns i fokus för min forskning, såväl i kritisk som konstruktiv mening. Hennes forskningsintresse rör också arbetskultur och arbetsetik med genusteoretiska perspektiv. Hon har också ägnat sig åt sociala innovation och undersökt idéburna organisationers innovationer och bland annat studerat vardag och gästfrihet i kristna verksamheter relaterade till migration.

Titlar av Cecilia Nahnfeldt

Liknande titlar