Ikoniska kartor
provläs
Från 279 kr

Ikoniska kartor

  • 208 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638699
  • 1 ex: 298 kr/st
  • 3 ex: 279 kr/st
Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet? 

Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter. 

Boken är dels grundad i Ideströms egen forskning - med berättelser och exempel från församlingar i olika delar av Sverige - dels hos andra forskare, däribland den franske antropologen och sociologen Bruno Latour. 

Med inspiration från Latour och andra tänkare prövar Jonas Ideström i den här boken om vi kan förstå och använda bibliska berättelser som en sorts "ikoniska kartor" som kan hjälpa oss "urskilja Guds försonande närvaro i vardagliga situationer och skeenden".

Med andra ord: en bok om att ”göra teologi” – mitt i församlingen!

Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Boken har tillkommit på initiativ av Linköpings stift.

Recensioner

MiA Zetterlund, Diakon i Svenska kyrkan & författare

Att se och höra våra medmänniskor är fundamentalt när det gäller diakoni, därför att Gud, genom Gamla och Nya testamentet, har mött oss människor genom att se och höra på oss. Ideström synliggör detta sammanhang samtidigt som han problematiserar förhållandet mellan teologiserande, praktisk diakoni och församlingsstyrande dokument. Här hägrar frågan, hur vi kan utforma adekvata styrdokument som också är teologiserande? Jag tolkar Ideströms intention som att han vill få läsaren att finna sina egna ”ikoniska kartor” så att läsaren, arbetslaget och/eller församlingen hittar sätt att synliggöra sitt eget teologiserande i vardagen.

Liknande titlar