Ikoniska kartor
provläs
Från 279 kr

Ikoniska kartor

  • 208 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638699
I lager: 2021-06-21
  • 1 ex: 298 kr/st
  • 3 ex: 279 kr/st
Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet? 

Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter. 

Boken är dels grundad i Ideströms egen forskning - med berättelser och exempel från församlingar i olika delar av Sverige - dels hos andra forskare, däribland den franske antropologen och sociologen Bruno Latour. 

Med inspiration från Latour och andra tänkare prövar Jonas Ideström i den här boken om vi kan förstå och använda bibliska berättelser som en sorts "ikoniska kartor" som kan hjälpa oss "urskilja Guds försonande närvaro i vardagliga situationer och skeenden".

Med andra ord: en bok om att ”göra teologi” – mitt i församlingen!

Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Boken har tillkommit på initiativ av Linköpings stift.

Liknande titlar