Eva Nordung Byström

Eva Nordung Byström | © Foto: Kerstin Stickler

Eva Nordung Byström är biskop i Härnösands stift sedan 2014. Före sin biskopsvigning har hon bl.a. verkat som församlingspräst, gymnasie- och studentpräst samt kyrkoherde och kontraktsprost. Foto: Kerstin Stickler

Titlar av Eva Nordung Byström

Liknande titlar