Eva Nordung Byström

Eva Nordung Byström

Eva Nordung Byström, född 1957, har tjänstgjort som församlingspräst, studentpräst samt kyrkoherde och prost i olika församlingar i Härnösands stift. I december 2014 vigdes hon till biskop. Foto: Kerstin Stickler.

Titlar av Eva Nordung Byström