Fredrik Modéus

Fredrik Modéus

Fredrik Modéus är biskop i Växjö stift och en flitigt anlitad föreläsare i de nordiska länderna kring ämnen som ledarskap, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. 

Titlar av Fredrik Modéus

Liknande titlar