Henrik Roos

Henrik Roos

Henrik Roos är kyrkoherde i Boo församling och prost i Värmdö kontrakt. Han har arbetat aktivt med frågor kring bön, ledarskap och idealitet i över 20 års tid. Henrik har förutom en teologie kandidat även en magisterexamen i ledarskap och en master i historisk praktisk teologi. 

Titlar av Henrik Roos

Liknande titlar