Kyrkokalendern 2023-2024: Bygg upp Kristi kropp
provläs
Från 135 kr

Kyrkokalendern 2023-2024: Bygg upp Kristi kropp

Verbum
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639436
  • 1 ex: 169 kr/st
  • 4 ex: 135 kr/st

I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgens tema och till bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik. I Kyrkokalendern 2023-2024 är temat "Bygg upp Kristi kropp" (Efesierbrevet 4:12-13).

För varje söndag och helgdag får du:
• Introduktion till helgens tema
• Introduktion till helgens bibeltexter
• Förslag på kyrkorummets gestaltning 
• Förslag på aktiviteter till barnens gudstjänst 
• Psalmförslag och kör- och solosångsförslag
• Reflekterande texter för predikoförberedelser och andakter
• Fördjupande tematexter för studiecirklar och samtalsgrupper

I Kyrkokalendern finns något för alla:
• För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning
• För textläsaren finns introduktion till söndagens texter
• För pedagogen finns tips på aktiviteter till barnens gudstjänst
• För musikern finns psalmvalslistor och kör- och solosångsförslag
• För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter
• För kyrk- och gudstjänstvärden finns introduktion till söndagen
• För gudstjänstdeltagaren finns beskrivning av kyrkoårets högtider och kyrkoårets färger

Förord skrivet av biskop Fredrik Modéus

Reflextexter skrivna av:
Kalle Bengtz, präst
Melina Blomqvist, präst  
Maria O Bråkenhielm, präst
Amanda Carlshamre, diakon 
Madeleine Dahl, präst
Robert Eriksson, pastor
Fredrik Hollertz, präst
Sarah Lantz, präst  
Patrik Magnusson, präst
Marika Markovits, biskop 
Göran Ohlsson, diakon
Mats Rydinger, präst
Sara Sacklén, präst
Eskil Selander, präst

Tematexter skrivna av:
Jemima Bentham, diakon skriver om hur gudstjänster kan bli uppbyggliga för människor med kognitiv svikt och demenssjukdom. 
Sara Gehlin teol. dr på EHS reflekterar kring att bygga upp Kristi kropp genom ekumenik. 
Simon Hallonsten, doktorand i praktisk teologi på EHS om kyrkan i det digitala rummet. 
Hanna Soldahl, SKU, om att bereda plats för unga i församlingen.

Anders Rune, präst Kyrkokansliet om att bygga upp Kristi kropp med Bibelns berättelser. 
Lena Tjärnberg, kyrkoherde i Kiruna pastorat, om att bygga upp Kristi kropp när en kyrka ska flyttas. 
Kristina Holmqvist, diakon om att bygga upp Kristi kropp med kyrkans förbön. 
Cecilia Wejryd, präst och professor i kyrkohistoria skriver historisk och teologisk bakgrund till altarblommor och reflekterar hur altaret kan prydas med blommor med omsorg om skapelsen och klimatet. 
Cecilia Nyberg, präst, skriver om ignatiansk andlighet i praktiken.

Barnen firar gudstjänst är framtagna i samarbete med Simon Liljecrantz, församlingspedagog och Kajsa Nordenstorm, diakon. 

Kyrkokalendern är dagboken, din gudstjänstbok och följeslagare under hela kyrkoåret.

Kyrkokalendern är lätt att slå upp och har en rygg som gör att den inte slår igen.

För varje såld kyrkokalender skänker vi 5 kr till Act Svenska kyrkan. Act Svenska kyrkan skriver om sitt projekt med mentormammor som är en del av att bygga upp Kristi kropp i den världsvida kyrkan.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Läs mer på Act Svenska kyrkans webbplats
 

Liknande titlar