Tillsammans är vi Svenska kyrkan
provläs
Från 179 kr

Tillsammans är vi Svenska kyrkan

  • 128 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639375
  • 1 ex: 214 kr/st
  • 3 ex: 198 kr/st
  • 10 ex: 179 kr/st

Svenska kyrkans verksamheter bygger på kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare. En del medarbetare har uppdrag som ideella, några som anställda och ytterligare andra som förtroendevalda. Oavsett roller, behövs alla i Svenska kyrkan. Det gemensamma uppdraget är att på olika sätt tjäna människor, förmedla hopp och dela berättelsen om vad kyrkan är och gör. 

Alla organisationer behöver goda ambassadörer. Det bygger på att anställda och frivilliga medarbetare känner stolthet och lojalitet. Att de värdesätter det som organisationen står för och gör. Boken Tillsammans är vi Svenska kyrkan syftar till att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga i sitt uppdrag och bli ännu bättre ambassadörer. 

Boken beskriver grunderna i Svenska kyrkans tro och grundläggande uppgift, men också kyrkans historia och organisation. Den berättar om Bibelns och psalmbokens betydelse, kulturarv och traditioner. Förhoppningen är att alla medarbetare ska ha nytta av boken – oavsett kyrklig bakgrund, roll eller utbildningsnivå. Varje kapitel har frågeställningar som kan diskuteras i grupp eller användas för individuell reflektion. 

Redan de första kristna församlingarna beskrevs som olika byggstenar i ett och samma bygge och mångfalden är viktig än idag. De människor som är engagerade i Svenska kyrkan har alla möjliga bakgrunder, ideologier och politiska inriktningar. Det är genom deras unika livshistorier och olika perspektiv som dagens och framtidens kyrka formas. 

Tillsammans är vi Svenska kyrkan grundar sig i ett utbildningsmaterial och är skriven av Lars Björksell, kyrkoherde, Maria Jälmsjö, diakon och Ulrika Widepalm, pedagog och verksamhetsutvecklare. 
 

Recensioner

Ylva Leitzinger, kyrkoherde i Lindome församling

"Äntligen en bok om som sammanfattar väsentliga delar av Svenska kyrkans grund, väsen och uppgift. På ett lättillgängligt sätt introduceras läsaren till kyrkans olika dimensioner av liv. Ideologi, teologi och samtalsfrågor vävs tänkvärt samman till en grundbok i Svenska kyrkans vad, hur och varför? Den är matnyttig för den som är nyfiken på kyrkan så väl som för den redan väl initierade medarbetaren. Inte minst lockar boken läsaren till ett fortsatt och nytt brett engagemang. Den har en självklar plats på församlingens bokbord då den andas orden: Tillsammans är vi här och gemensamt möter vi framtiden!"

Portalen nr 4 2023

Linn Forsdahl

"Här finns något för alla att lära sig, oavsett bakgrund, roll eller utbildningsnivå"
BTJ-häftet nr 22, 2023

Håkan Stenow

"...en kortfattad och lättillgänglig introduktion om Svenska kyrkans grund, väsen och organisation som fyller en lucka. Den kristna trons innersida berörs ganska kortfattat. I ordlistan skymtar dock mer av trons innersida fram. Kompletterat med en fördjupning kring dessa frågor är dock boken ett värdefullt bidrag för att utbilda, stärka och inspirera medarbetare i Svenska kyrkans församlingar."

Liknande titlar