Idealitet i förändring
provläs
Från 219 kr

Idealitet i förändring

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639689
I lager: 2023-10-02
  • 1 ex: 269 kr/st
  • 3 ex: 249 kr/st
  • 10 ex: 219 kr/st

Ett blomstrande ideellt engagemang berikar kyrkans verksamhet och ger livet mening. På så sätt har idealiteten en djupt teologisk grund från kyrkans begynnelse. Men med sjunkande medlemstal och krympande ekonomi har idealitet också kommit att bli en av kyrkans viktigaste framtidsfrågor 

Att släppa in fler människor i verksamheten kan kännas som att tappa kontrollen. Men kyrkan ska inte vara perfekt, den ska spegla vad det är att vara människa. Framtidens kyrka måste grundas på tillit i stället för kontroll. En breddad idealitet bygger nya relationer som i förlängningen kan motivera fler att stanna kvar eller gå med i kyrkan. 

Boken Idealitet i förändring berättar på ett lättläst, tillgängligt sätt om idealitetens roll och möjligheter inom Svenska kyrkan. Den beskriver det omställningsarbete som krävs av församlingen och innehåller handfasta tips och mallar, samtalsfrågor och utmaningar. Måste vi fortsätta med samma verksamhet? Om ja, kan verksamheten genomföras på nya sätt? Hur byggs en bra organisation för idealitet? Hur tillvaratas individuella kompetenser och nya idéer från nya ideella? Finns det utrymme för olika former av ideellt engagemang?

Henrik Roos är kyrkoherde. Denna bok bygger på hans masteruppsats Idealitet och gudstjänstgemenskap i Svenska kyrkan och Boo församlings arbete kring ideellt engagemang och medarbetarskap. 
 

Recensioner

Anders Sandberg, stiftsadjunkt i Luleå stift med särskilt ansvar för idealitet och pastoralt utvecklingsarbete

”Mycket bra! Grundat i ett teologiskt resonemang, konkreta och verkliga frågeställningar, handfasta tips.”
Ur bokens förord

JanOlof Nordström, Nationell samordnare för nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan

”Jag kan med varm hand rekommendera boken till personer och församlingar som vill starta upp eller komma några steg längre i sin längtan efter att vara kyrka tillsammans, på ett sätt där allt fler kan hitta sin plats som medarbetare i församlingens gemensamma uppdrag. Boken har enligt mig också sin givna plats i utbildningar kring idealitet på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Eftersom varje kapitel avlutas med ett antal genomtänkta frågeställningar att reflektera vidare kring, passar den också utmärkt att använda i studiecirkelform.”

Liknande titlar