Jenny Ehnberg

Jenny Ehnberg | © Foto: Magnus Aronson

Jenny Ehnberg är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet i Uppsala. Hennes forskningsområde är teologisk etik och omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga rättigheter, global etik och rättvisa. Ett pågående projekt handlar om teologins bidrag till politik och demokrati. Jenny har även forskat om globaliseringens inverkan på etiken och etisk reflektion. Mänskliga rättigheter är att annat fokusområde, som hon både undervisat i och forskat om. Det har då handlat om frågor såsom vad som är deras roll nationellt såväl som internationellt, hur vi kan förstå deras etiska, politiska och juridiska dimensioner och vad det innebär att hävda att mänskliga rättigheter är universella rättigheter.

Titlar av Jenny Ehnberg

Liknande titlar