Jonathan Westerling

Jonathan Westerling

Jonathan Westerling har en magisterexamen i pedagogik, är legitimerad låg- och mellanstadielärare och har lång erfarenhet av att arbeta som frivillig ledare för konfirmander och unga ledare i församling. Jonathan Westerling brinner för ekumenik, spontanidrott och lek och rörelse i alla dess former.

Titlar av Jonathan Westerling