Mikael Mogren

Mikael Mogren

Mikael Mogren är biskop i Västerås stift, teologie doktor och filosofie magister. Han är en uppskattad samtalsledare.