Peter Andreasson

Peter Andreasson | © Foto: Mikael M Johansson

Präst sedan 40 år med tjänst i såväl Linköping som Luleå stift. Utbildning i sjukhussjälavård, gestaltterapeutisk själavård, handledare för Svenska kyrkan. Tjänstgjort som sjukhuspräst och studentpräst. Under tre år terapeut inom primärvården. Varit kyrkoherde i Lappland, på småländska höglandet samt i Östergötland och arbetat mycket med organisationsutveckling och frågan om kyrkans relevans.

Titlar av Peter Andreasson

Liknande titlar