Ylva Wåhlin

Ylva Wåhlin

Ylva Wåhlin är jurist med arbetsrättslig inriktning och har länge arbetat med arbetsgivar-frågor för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.