Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan
provläs
Från 613 kr

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

  • 560 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637630
  • 1 ex: 646 kr/st
  • 3 ex: 613 kr/st

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan. Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare har att hantera, från rekrytering till pensionsavgång; bestämmelser om anställning, MBL, löneöversyn, lönesättning, arbetstid, jämställdhetsplan, semester, föräldraledighet, sjukskrivning, rehabilitering, uppsägning, avsked och omställning.

Handbok i arbetsrätt

innehåller även ett flertal mallar, t.ex. för anställningsbevis, disciplinpåföljd, varsel, uppsägning och avtalsförhandling.

Lotta Cohén, Kyrkoherde i Åmåls församling om Ylva Wåhlins ”Handbok i Arbetsrätt för Svenska kyrkan”

"Det är med nyfikenhet och intresse som jag läst den senaste upplagan av Ylva Wåhlins handbok i Arbetsrätt. Jag har läst en tidigare upplaga under kyrkoherdeutbildningen. Med snart 5 år som kyrkoherde fann jag boken intressant och relevant. Nu vet jag ju vad det handlar om på ett helt annat sätt än tidigare. 

Boken är omfattande med sina 560 sidor. Det är väl spenderad tid att bekanta sig med dess innehåll. Här finns inte bara svar på många av de frågor som dyker upp i församlingsarbetet utan också referenser till näraliggande dokument såsom Kyrkoordningen, Svenska kyrkans avtal och ett antal lagar och förordningar. Mallar för protokoll, anställningsbevis och mycket annat är också värdefullt i arbetet. Det finns hänvisningar till var man kan ladda ner dem digitalt. Jag uppskattar särskilt exemplen från förhandlingar, fall där det uppstått tvister, eller ärenden som har gått vidare till Arbetsdomstolen. Det gör bokens innehåll mer begripligt för den ovane förhandlaren. 

Ylva Wåhlin skriver sakligt men samtidigt mycket tillgängligt för den som inte har det juridiska språket. Hon ger inledningsvis en överblick över kyrkans organisation där hon förtydligar vem som har vilket ansvar. För den som inte läst hela Kyrkoordningen är boken i Arbetsrätt en bra ingång. Listan på de avtal Svenska kyrkan ingått är också av stort värde. Här finns t.ex. med de ständigt brännande frågorna om Lägeravtal och veckovila.

För församlingar och pastorat som saknar tillgång till kunniga förhandlare och jurister är boken en guldgruva. 

...

I slutet av boken finns bra översikter över lagar, propositioner och avtal som berörs i boken och ett rättsfallsregister över nämnda domar i Arbetsdomstolen, liksom ett sakregister.

Överlag kan jag varmt rekommendera Ylva Wåhlins bok och jag ser fram emot att ha ett ex att tillgå i hyllan. " 

Lotta Cohén, Kyrkoherde i Åmåls församling
 


”Ett måste för alla oss som arbetar med HR och arbetsrätt inom Svenska kyrkan.”

Katarina Forsberg, personalchef Västerås pastorat 

 

Liknande titlar

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr