Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan
Från 460 kr

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

  • 560 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637630
  • 1 ex: 490 kr/st
  • 3 ex: 460 kr/st

”Ett måste för alla oss som arbetar med HR och arbetsrätt inom Svenska kyrkan.”

Katarina Forsberg, personalchef Västerås pastorat 

 

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan. Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare har att hantera, från rekrytering till pensionsavgång; bestämmelser om anställning, MBL, löneöversyn, lönesättning, arbetstid, jämställdhetsplan, semester, föräldraledighet, sjukskrivning, rehabilitering, uppsägning, avsked och omställning.

Handbok i arbetsrätt innehåller även ett flertal mallar, t.ex. för anställningsbevis, disciplinpåföljd, varsel, uppsägning och avtalsförhandling.

Liknande titlar