Kyrkoordning med kommentarer (2022)

Kyrkoordning med kommentarer (2022)

Gunnar Edqvist; Maria Lundqvist Norling; Anna Tronêt; Migelle Wikström
  • 1072 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639023

I Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning 2022 finns kommenterar till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2021 års kyrkomöte. Där redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis.

Det finns också kommentarer till de lagar som tillkom när kyrka–stat-relationerna ändrades och som är av betydelse inte enbart för Svenska kyrkan utan även för andra trossamfund.

Boken är ett hjälpmedel för kyrkoherdar, kanslichefer, kamrerer, ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd och andra som behöver tolka och tillämpa kyrkoordningen i sitt arbete eller i sitt uppdrag som förtroendevalda. 

Författarna till Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning är eller har varit anställda på rättsavdelningen på kyrkokansliet i Uppsala. I författargruppen finns erfarenheter från när kyrkoordningen först utarbetades, från tillämpning av bestämmelserna i det praktiska kyrkolivet och från det fortsatta arbetet med bearbetning och ändringar i regelsystemet. 

Kyrkoordning med kommentarer utkommer vart fjärde år.

 

Liknande titlar

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr