Kyrkokalendern 2022-2023: Var och en hör sitt språk talas
provläs
Från 135 kr

Ladda ned den digitala kalendern: Kyrkokalendern_2022_2023.ics


Illustrationer till Barnen firar gudstjänst 
Skriv in hela länken exakt som den står tryckt i boken i webbläsaren för att komma till sidan med färgläggningsbilderna.

Kyrkokalendern 2022-2023: Var och en hör sitt språk talas

Verbum
  • 196 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52638996
  • 1 ex: 169 kr/st
  • 4 ex: 135 kr/st

Kyrkokalendern ger värdefull hjälp och inspiration till alla som arbetar i församling och deltar i planeringen av gudstjänsten. Kalendern kombinerar material för kyrkoårets alla helgdagar med fördjupande texter för enskild eller gemensam reflektion.    
I Kyrkokalendern 2022-2023 är temat ”Var och en hör sitt språk talas”. 

I de fördjupande tematexterna reflekterar;
Viktoria Klint, kyrkomusiker i Vaksala församling över hur gamla psalmer kan sjungas i barnkörer,
Frida Mannerfelt, präst och forskare på Enskilda högskolan i Stockholm reflekterar över kyrkans språk i digitala rum,  
Karin Runow, kyrkomusiker i Svenska kyrkan Sollentuna, tonsättare och psalmdiktare skriver om balansen mellan kända och okända psalmer i gudstjänst och kyrkliga handlingar,
Jonas Persson, präst och redaktör för samtliga översättningar av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan reflekterar över hur - handböcker på minoritetsspråk berikar gudstjänstlivet,
Olle Liljefors, präst och biträdande kyrkoherde i Maria Magdalena församling reflekterar över att höra sitt eget språk talas i gudstjänstens musik,   
Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan reflekterar över begreppet skapelsens språk och den världsvida kyrkans ansvar för klimatet. 
Rickard Borgenback, präst och föreståndare för Vadstena pilgrimscentrum reflekterar över tystnaden som språk, 

Kajsa Nordenstorm, Diakon i Knivsta pastorat skriver om barnens möte med bibeltexten,
Lena Tjärnberg, kyrkoherde i Kiruna pastorat och kontraktsprost i Norra Norrbottens kontrakt skriver om språket i kyrkan som inte är det talade.

 

Tematexterna utgör grunden för ett studiematerial framtaget i samarbete med Sensus - och de är anpassade för både för enskild och gemensam reflektion. 
Barnen firar gudstjänst finns med varje söndag och har tagits fram i samverkan med Pia-Sophia Passmark, präst, Tina Sundtröm, församlingspedagog i Nacka församling och Louise Gårder Bredberger, församlingspedagog i Botkyrka församling.  Nya korta bibelintroduktioner av Ulf Lindgren för att kunna läsas upp i gudstjänsten och sätta texten i sitt sammanhang. 

 

De kortare Reflex-texterna ger reflektioner utifrån dagarnas tema och är skrivna av: 
Emma Audas, präst, pilgrimspräst Vadstena pilgrimscentrum
Erik Hagman, diakon och kanslichef Maria Magdalena församling, 
Ola Fornling, präst, stiftsadjunkt Lunds stift
Luisa Landewall, präst, garnisonspastor Boden
Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift
Oskar Arngården, präst, sjukhuspräst Akademiska sjukhuset Uppsala
Carina Haak, diakon
Håkan Cansund, diakon
Carl Sjögren, präst, kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal
Mika Wallander, kyrkoherde Roslagens östra pastorat
Peter Wänehag kyrkoherde Kalmar pastorat, kontarktsprost Kalmar Ölands kontrakt
Olle Ohlsson, präst Mariestads församling
Lena Fagéus, kyrkoherde Svenska kyrkan i Umeå och kontraktsprost Södra Västerbottens kontrakt
Eva Kolterjahn, pastor i Equmeniakyrkan och författare
Linda Joelsson, präst och teologie doktor
Hanna Stark, präst och pastoralchef i Teleborgs kyrka och Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

 

Användning: 
I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgens tema och till bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik.

För varje söndag och helgdag får du:
* Introduktion till helgens tema
* Introduktion till helgens bibeltexter 
* Förslag på kyrkorummets gestaltning 
* Förslag på aktiviteter till Barnen firar gudstjänst framtagna i samarbete med Tina Sundström, Pia-Sophia Passmark och Louise Gårder Bredberger
* Psalmförslag
*Kör- och solosångsförslag framtagna av Gehrmans Musikförlag och Wessmans musikförlag

* Reflekterande texter för predikoförberedelser och andakter
* Fördjupande tematexter för studiecirklar och samtalsgrupper

 

I Kyrkokalendern finns något för alla som deltar i gudstjänstarbetet: 
* För kyrk- och gudstjänstvärden finns introduktion till söndagen
* För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning
* För pedagogen finns tips på aktiviteter med mera i avsnittet Barnen firar gudstjänst
* För textläsaren finns kort introduktion till söndagens texter
* För prästen och diakonen finns inspiration och förkunnelse och fördjupande texter
* För musikern finns psalmförslag och kör- och solosångsförslag
* För gudstjänstdeltagaren finns beskrivning av kyrkoårets högtider och kyrkoårets färger 
Gör Kyrkokalendern till din egen gudstjänstbok, dagbok och följeslagare under hela kyrkoåret!

 

Liknande titlar