Gudstjänst

Här finner du en mängd litteratur kopplad till gudstjänsten. Gudstjänsten är kyrkans centrum. Det är kring den som kyrkans liv kretsar. Ibland kallas gudstjänsten för liturgi. Ordet är grekiskt och betyder folkets verk – gudstjänst är alltså något som vi gör tillsammans. Tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan tror, bekänner och lär. Gudstjänsten ger en bild av både Svenska kyrkans tradition och alla de nya tankar som uttrycks i gudstjänstlivet. I gudstjänstgruppen vill ni säkert också ha inspiration, förankring och reflektionshjälp, här finns böckerna!