Gudstjänst

Ibland kallas kyrkans gudstjänst för liturgi. Ordet är grekiskt och betyder folkets verk – gudstjänst är alltså något som vi gör tillsammans.Tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. I gudstjänstgruppen vill ni säkert ha inspiration, förankring och reflektionshjälp, här finns böckerna!