NYHET! Verksamhetsnära handböcker

Vill ni snabbt höja er kompetens i arbetslaget? Håll utkik efter Verbums handböcker som kommer i april.

Nojig eller mentalt förberedd?

Hur påverkas församlingarnas verksamhet när många i personalen blir sjukskrivna? Genom att utgå ifrån ett värsta, ett bästa - och ett troligt scenario kan ni öka er mentala förberedelse i en tid med stor osäkerhet. I filmen berättar vi om hur ni enkelt kan komma igång och jobba med en modell som kallas händelseträd, en del i en risk- och sårbarhetsanalys.

Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut, präst och handledare. Hon har lång erfarenhet av arbete med kriser, trauman, sorg och dödsfall i Svenska kyrkan, Försvarsmakten och inom Polismyndigheten. Hon driver idag psykoterapimottagningen AB Bergsgatan där hon erbjuder handledning, psykoterapi och utbildning.

 

Säkra verksamheten med Verbums handböcker

Två böcker har fokus på att trygga och säkra er verksamhet -  individens eller byggnadens säkerhet. Basen i båda böckerna är det förebyggande arbetet för att ha beredskap då olyckan är framme. 

De två andra böckerna fokuserar på arbetsledarens roll i verksamheten respektive verksamhetsutveckling med hjälp av en genomtänkt strategisk modell. Böckerna kommer i vår. 

Handböcker för verksamheten

Metod

Den metod som finns i  Handbok för säkra och trygga verksamheter innebär att man gör en risk- och sårbarhetsanalys i tre steg:

  • Riskanalys med riskinventering
  • Förebyggande åtgärder utifrån riskanalysen
  • Planer för krishantering efteråt om olyckan eller krisen ändå inträffar.

Läs mer

Smakprov

Handbok för säkra byggnader


Elisabeth Svalin Gunnarsson

Pris: 875 kr/5-pack

Smakprov:

Beställ boken

Handbok för säkra och trygga verksamheter 

Katarina Tingström

Pris: 875 kr/5-pack 

Smakprov:

Beställ boken

Aktuella artiklar

Säkerhetsarbetet angår hela församlingen

Det är det vi inte tänkt på som kan blir en fara. Om alla i församlingen har säkerhetstänket...

Läs mer

Vi är bra på säkerhetstänk, men inte på att skriva ner det

En konkret handledning för alla som vill jobba för att identifiera risker och svaga punkter i...

Läs mer