Verksamhetsnära handböcker

Vill ni snabbt höja er kompetens i arbetslaget? Kolla in Verbums handböcker.

Handbok för säkra byggnader

Handbok för säkra byggnader ger kunskap, inspiration och stöd i församlingens säkerhetsarbete, med fokus på kyrkobyggnader och föremål. Boken tar upp områdena stöld, brand, el, åska, vatten, lås och larm, skadegörelse, märkning och dokumentation. Mycket konkret och handfast med checklistor kopplade till varje kapitel.

Författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson är kulturvetare med lång erfarenhet av kulturarvsprojekt inom Svenska kyrkan och kulturmiljövården. 

Säkerhetsarbetet angår hela församlingen

Det är det vi inte tänkt på som kan bli en fara. Om alla i församlingen har säkerhetstänket i bakhuvudet, minskar risken för att något glömts bort. Handbok för säkra byggnader blir en hjälp att få med allt. Men Elisabeth Svalin Gunnarsson vill att arbetet med de här frågorna ska vara roligt också. Läs en intervju med Elisateth Svalin Gunnarsson.

Handbok för arbetsledare

Ny handbok skräddarsydd för arbetsledare i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har många arbetsledare – som sällan är utbildade inom chefs- och ledarskap. Nu finns för första gången en grundläggande handbok i ledarskap specifikt utformad för Svenska kyrkan.

Ett enkelt sätt att komma igång är att som kyrkoherde köpa varsin bok till alla sina chefer och utifrån kapitlen ha ett enkelt gruppsamtal en halvtimme i veckan.

Författaren Erik Sjöberg-Sund, stiftsadjunkt för ledarskap och chefsstöd i Lunds stift

Läs en intervju med bokens författare Ing-Marie Rundwall,  Lars Björksell och Erik Sjöberg-Sund här.

Hur skapar man ett samtal där alla kommer till tals? Hur leder man en process med hög delaktighet? Här berättar Ing-Marie Rundwall mer om boken som riktar sig till dig som är arbetsledare inom Svenska kyrkan.

Blev väldigt glad över en tydlig, pedagogisk och inspirerande bok. Många konkreta råd och praktiska övningar att använda sig av

Arbetsledande pedagog Ulrika

Boken är mycket pedagogisk och ger bra praktiska idéer

Arbetsledande komminister Christer

Handbok för verksamhetsutveckling

Handbok för verksamhetsutveckling fokuserar på utvecklings-och förändringsarbete i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Boken följer U-modellen som är en strategiskt genomtänkt och sammanhållen modell som författarna Carl Jyllermark och Maria Åkerström utvecklat och processat i sina lokala sammanhang som kyrkoherdar i Linköpings stift.

Digital mall för att snabbt komma igång

En digital mall för praktisk användning av U-modellen finns för nedladdning här. Tanken med den digitala mallen är att användarna enkelt ska kunna sammanställa och dokumentera delarna i sin process utifrån U-modellens faser och steg. Bakgrundsinformation och instruktioner för att komma igång finns i Handbok för verksamhetsutveckling.

U-modellen är en strategisk modell för verksamhetsutveckling i Svenska kyrkans församlingar och pastorat.

Processen följer tre delar; kartläggning, inriktning och förändring och kan användas såväl i arbetet med att skriva och revidera församlingsinstruktionen, inför arbetslags- och terminsarbetet som i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner.

Handbok för trygga och säkra verksamheter

Handbok för trygga och säkra verksamheter ger stöd och konkreta verktyg för att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Boken ger också inspiration att våga ta tag i de svåra frågorna. Författaren Katarina Tingström är präst och legitimerad psykoterapeut. Hon har arbetat både som försvarsmaktspräst och polispräst i Region Stockholm, samt varit krisberedskapssamordnare i Stockholms stift. 

Nojig eller mentalt förberedd?

Hur påverkas församlingarnas verksamhet när många i personalen blir sjukskrivna? Genom att utgå ifrån ett värsta, ett bästa - och ett troligt scenario kan ni öka er mentala förberedelse i en tid med stor osäkerhet. I filmen berättar vi om hur ni enkelt kan komma igång och jobba med en modell som kallas händelseträd, en del i en risk- och sårbarhetsanalys.

Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut, präst och handledare. Hon har lång erfarenhet av arbete med kriser, trauman, sorg och dödsfall i Svenska kyrkan, Försvarsmakten och inom Polismyndigheten. Hon driver idag psykoterapimottagningen AB Bergsgatan där hon erbjuder handledning, psykoterapi och utbildning.

”Vi är bra på säkerhetstänk – men inte på att skriva ner det”

En konkret handledning för alla som vill jobba för att identifiera risker och svaga punkter i verksamheten. Men också inspiration att våga ta tag i de svåra frågorna – innan något händer. Katarina Tingström hoppas att hennes bok ska hjälpa både stora och små församlingar. Läs en intervju med Katarina Tingström här.