Konfirmandpass 2

Stilla veckan i Jesus fotspår – en bibelfilm och ett bibelstudium

Det femte evangeliet: I Jesus fotspår

Påsken är kyrkans viktigaste högtid. Det är då vi följer Jesus väg, in i Jerusalem mot lidande och död men också uppståndelse. När en människa döps knyts hennes liv till dopets berättelse och budskap.

Filmen Det femte evangeliet: I Jesus fotspår fångar hela stilla veckan. Vi går vandringen ned från Olivberget och in i Jerusalem. På så sätt kommer vi nära påskens händelser, men också nära vårt eget dop. Att vara döpt är att vandra i Jesus fotspår och möta honom i bön och nattvard  Vi vandrar i Jesu fotspår men han är också med och bär oss i och genom vår vandring, det bjuds vi in att upptäcka i dopet. 
 

Upplägg:

1. Se filmen

 

2. Slå upp och läs bibelställena (några eller alla)

 • Luk 19:28–40
 • Luk 19:41–44
 • Matt 23:37–39
 • Luk 22:39–46
 • Luk 22:54–23:25
 • Matt 26:17–29
 • Matt 27:32–44
 • Mark 15:21–32
 • Mark 15:42–47
 • Mark 16:1–8

 

 

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

 • Återberätta med egna ord vad som hände under den stilla veckan och påsken.
 • I Getsemane bad Jesus till Gud: ”Låt din vilja ske”. Det är samma bön som vi ber i Vår fader. Vilka skillnader kan finnas mellan vår vilja och Guds vilja? 
 • De flesta är överens om hur Jesus dog, men berättelserna går isär vad som hände sedan Vad tror du hände med Jesus efter hans död? Varför var graven tom?
 • På vilka sätt kan våra liv bli enklare av påskens berättelse?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 

 • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
 • gruppchat om frågorna
 • enskild reflektiontex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.