Hitta hem
provläs
Från 219 kr

Hitta hem

  • 136 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639573
  • 1 ex: 229 kr/st
  • 3 ex: 219 kr/st

Så många av oss längtar … till något annat, till något bättre, till något mer. Men kanske handlar den största längtan för många mest om att upptäcka vem man innerst inne är. Att hitta hem till sig själv.

Med utgångspunkt i trappistmunken Thomas Mertons tankar om ett sant jag, visar författaren hur vi kan hitta hem till oss själva – och till Gud. 

Men falska föreställningar om livet och tron kan ställa sig i vägen. Först när de är borta kan vi röra oss i riktning mot vår innersta längtan.

Robert Eriksson tar hjälp av både popmusik och kyrkofäder för att få oss att upptäcka det stora: Allt som vi behöver finns redan inom oss, som en gåva från Gud.

Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor. Boken Hitta hem - Gudslängtan och ditt sanna jag passar att läsas både enskilt och i grupper.

”Robert Eriksson skriver som han sjunger. Både hans röst och passion ljuder genom den här boken. Att han skriver ur sin egen längtan gör honom lätt att slå följe med. Det glöder om boksidorna.” - Tomas Sjödin
 

Recensioner

KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan samt gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lund universitet.

"Självkännedom tycks vara mänsklighetens dyraste skatt och mest svåruppnåeliga mål. I vår kulturkrets påminns vi ofta om Apollotemplet i Delphi med sin devis ”Känn dig själv”. Syftet med sökandet efter kontakt med gudomen var alltså självkännedom. Inom den indiska kultursfären talar Vedaskrifterna om samma sak. Vi finner vårt sanna jag endast i insikten att vi hör ihop med helheten, världsanden som också bor i oss. Jag tror att alla religionstraditioner bygger på samma insikter även om språkbruket varierar.

Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg, har skrivit boken ”Hitta hem - gudslängtan och ditt sanna jag” (Verbum) om just självkännedom. Han inspireras av trappistmunken och mystikern Thomas Merton som i sina böcker beskriver vår gudslängtan, bort från vårt falska jag för att finna vårt sanna jag som är i ständig förbindelse med Gud. Redan på 1950- och 60-talen upplevde Thomas Merton att vår samtidskultur profiterade på vårt falska jag och därför försvårade vår väg till självkännedom för att inte säga omöjliggjorde. Hur skulle han inte betrakta dagens konsumtionsstyrda kultur som gör dessa frågor än svårare att urskilja. Men om Gud finns överallt, också i varje människas inre, så kan vi aldrig undkomma den djupa oro och längtan som bor i oss, gudslängtan, när vi lever under trycket av vårt falska jag. Thomas Merton kände igen sin kristna tros grundfrågor i den indiska andligheten och var på en lära-känna-resa i Östern när en olyckshändelse avslutade hans liv i förtid.

Robert Eriksson skriver både personligt och medryckande om kampen inom oss mellan vårt sanna och vårt falska jag, om kulturens tryck och vår djupa längtan. Många av oss är fostrade i en sträng gudsbild som vi måste göra upp med för att nå den djupdimension i våra liv där kärleken bor. Det är också där vi anar att allt i tillvaron är underkastat vetekornets lag, att vägen till liv går genom död. Det gäller att ta vara på det enda liv vi har och unna oss den långsamhet och tystnad som gör det möjligt för oss att närma oss vårt sanna jag, vår samhörighet med Gud. Robert Eriksson erbjuder sig att vara vår medvandrare på den resan och vi gör klokt i att acceptera hans inbjudan."

Olle Carlsson, präst i Svenska kyrkan och författare

"Robert Eriksson har skrivit en fantastiskt fin bok som på ett lättillgängligt sätt och med djup sätter ord på vår tids hemlösa andliga längtan. Hans personliga berättelser, reflektioner och referenser till den musik och litteratur som hjälpt honom att hitta hem, berör mig starkt."
BTJ-häftet nr 6, 2024

Peter Streling

"Eriksson skriver personligt, öppet och meditativt. Hitta hem är en bok för den som funderar över sitt livs vidare riktning, framförallt den som delar författarens tradition." Helhetsbetyg: 4 = Mycket bra

Tomas Sjödin

”Robert Eriksson skriver som han sjunger. Både hans röst och passion ljuder genom den här boken. Att han skriver ur sin egen längtan gör honom lätt att slå följe med. Det glöder om boksidorna.”
Dagen, 17 januari 2024

Per-Johan Thörn Wistrand

"Övergången från falskt till sant beskrivs poetiskt som en dans. Och som att bli mer som barnen som oförställt upplever livet “som det är”, inte som det kan eller borde vara. Det är vackert. Jag stannar till en stund i sista utgången av kapitlet “Att aktivera sin längtan” där Robert Eriksson skriver om vikten av inre förvandling och slår fast att den stora frågan inte är vad du gör med ditt liv. Istället vänder han på det och formulerar en djupare ansats: Vem blir du när du gör det du gör? Den frågan är värd att dröja kvar länge vid. Frågeställningarna i slutet av varje kapitel kan, som ofta när kärnan i ett större textmaterial sammanfattas i en mening eller två, stimulera till vidare reflektion. I ensamhet visst, men kanske helst i samtalsgemenskap. Hitta hem talar till mig, den inspirerar till nya steg på vandringen (eller löpningen) mot en fördjupad tro. Jag tror och hoppas att den talar till fler."

Liknande titlar

Hela mitt hjärta

Andaktsbok för årets alla dagar. De 24 författarna utgår i varje andakt från ett bibelord.
Från 298 kr