Aktuellt

”allas tillhörighet och allas tillflykt”

Kulturskribenten och musikkritikern Sofia Lilly Jönsson skriver om musiken som en pedagogisk resurs...

Läs mer

Säkerhetsarbetet angår hela församlingen

Det är det vi inte tänkt på som kan bli en fara. Om alla i församlingen har säkerhetstänket i...

Läs mer
”Vi är bra på säkerhetstänk – men inte på att skriva ner det” | © Foto: Mikael M Johansson

”Vi är bra på säkerhetstänk – men inte på att skriva ner det”

En konkret handledning för alla som vill jobba för att identifiera risker och svaga punkter i...

Läs mer

Tillitens gemenskap inspirerar till mod att våga möta det som skaver

När Niklas Blåder skrev Tillitens gemenskap var det med förhoppningen att den skulle sätta...

Läs mer
Därför läser kristna böcker under fastan | © Foto: Mikael M Johansson

Därför läser kristna böcker under fastan

Säger någon "fasta" tänker de allra flesta på att avstå något, som mat. Men poängen med den kristna...

Läs mer

Jonas Eek om Livsfrågan och Evangeliet

Livsfrågan och evangeliet är en hjälp för dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan!...

Läs mer
Dopet är ett liv att leva  | © Johannes Frandsen

Dopet är ett liv att leva 

Livet i kyrkans gemenskap börjar med dopet. Också Jesus offentliga gärning inleddes med dopet i...

Läs mer
Tips till unga ledare | © Jonathan Niklasson-Burlin

Tips till unga ledare

Som unga ledare saknade Jonathan Westerling och Jacob Bergvall en bok med inspiration och tips på...

Läs mer
Jonas Jonson Foto: Magnus Aronson | © Magnus Aronson

I sin bok ”Missionärerna” påminner Jonas Jonson om att mission är grundläggande för Svenska kyrkans...

Läs mer